Редакційний штат

Головний редактор

Ігор Розлуцький – кандидат філологічних наук, доцент, директор бібліотеки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Співголовні редактори:

Петро Іванишин – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури та теорії літератури (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка),

Марія Стецик – кандидат філологічних наук, доцент (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка),

Члени редколегії:

Олег Баган – кандидат філологічних наук, доцент (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка),

Ірина Дмитрів – кандидат філологічних наук, доцент (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка),

Лариса Йолкіна – кандидат філологічних наук, доцент (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова),

Іван Зимомря – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та практики перекладу, (Ужгородський національний університет),

Юрій Ковбасенко – кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри світової літератури (Київський університет імені Бориса Грінченка),

Ярослав Лопушанський – кандидат філологічних наук, доцент (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка), директор Австрійської бібліотеки у Дрогобичі,

Іван Матковський – доктор філософії, (Вермінсько-Мазурський університет, Польща),

Ігор Набитович – доктор філологічних наук, професор, (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка),

Василь Пахаренко – доктор філологічних наук, професор (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького),

Галина Сабат – доктор філологічних наук, професор, (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка),

Станіслав Стемпень – доктор габілітований, директор Південно-Східного наукового інституту (Польща).