БОГОМ ДАНИЙ… СЛАВА СВЯТОСТІ ТА ВАЖЛИВІСТЬ КАНОНІЗАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ О. КИРИЛА СЕЛЕЦЬКОГО ДЛЯ УГКЦ

Автор(и)

  • Маркіяна (с. Маркіяна) Василишин Згромадження сестер св. Йосифа Обручника Пречистої Діви Марії, Україна https://orcid.org/0000-0001-9618-880X

DOI:

https://doi.org/10.24919/2786-684X.1.2022.266299

Ключові слова:

слава святості, чеснота, душпастир, канонізація, беатифікаційний процес, слуга Божий

Анотація

У статті розглянуто приклади слави святості життя священника УГКЦ, Слуги Божого Кирила Селецького (1835–1918), кандидата на піднесення на престоли святих, процес прослави якого розпочато 11 липня 2009 року Сокальсько-Жовківською єпархією, та вказано на значення його канонізації для української Церкви. Цією статею автор ніяк не прагне випереджувати судження Апостольської Столиці стосовно святості цього Слуги Божого, а лише наводить задокументовані приклади загальної думки його сучасників.

Слава (опінія) cвятості – це дія Св. Духа, дія Божа у Церкві, це віра людей, надприродне пізнання та обдумане переконання, яке спонукає вірних цікавитися особою сл. Божого. Приватний культ (особлива пошана з боку вірних) під час приготування канонізаційного процесу – це природний наслідок опінії святості, він породжує опінію ласк або знаків, яка доповнює опінію святості і поширює її. Найбільшим проявом приватного культу є молитва вірних про заступництво. Фундаментом слави святості завжди буде правдива святість людини.

Слуга Божий о. Кирило Селецький увійшов в історію УГКЦ як один із найбільш заслужених священників Перемишльської єпархії австрійського періоду. Слава святості супроводжувала його ще за життя, збереглася під час переслідування нашої Церкви аж до сьогоднішніх днів і в останні десятиліття поширюється не лише на території України, але й поза її межами. Єпископ А. Сапеляк був переконаний, що, крім сл. Б. митр. А. Шептицького, ніхто інший в Українській Церкві не має стільки свідчень про велич душі і святість життя, як о. К. Селецький. «Усіх захоплював його вроджений аристократичний такт, скромність, покора і апостольський динамізм для духовного і матеріального добра народу» [23, с. 72]. О. Кирило належав до тих священників, які з особливою посвятою та відданістю служили Богові і людям, невтомно проповідуючи Євангеліє усім своїм життям. Великою заслугою о. Кирила була безперервна відкритість на нові форми праці в парафії. Місії, братства тверезості, читальні, захоронки, заснування чернечих згромаджень – кожна із цих інституцій мала своє значення і приносила плоди у своєму часі. Джерелом його активної зовнішньої діяльності було глибоке внутрішнє життя, яке мало на меті єдність з Богом. Сутністю його духовності була любов, передовсім жертовна любов, яку проповідував і реалізував у своєму житті. Як колись Добрий Пастир, так і о. Кирило схилявся над кожною людиною. Любов до Христа, єднання з яким вважав за найбільше своє щастя, пронизувала його працю, думки і почуття. Душпастир уважав, що тільки душа, огорнута любов’ю до Христа,  здатна іти дорогою спасіння.

Посилання

Василіянський архів у Варшаві. Ф.: Архів отців василіян – Кристинопіль. Спр. 32: Історія монастиря оо. Василіян у Кристинополі 1.09.1910 – 31.12.1929. С. 315–319.

Вергун Т., о., д-р. О. Кирило Селецький. Богословія. Рим, 1988. Ч. 52. С. 131–196.

Вергун Т., о. Смерть і похорон о. пралата Кирила Селецького основника Згромаджень СС. Служебниць і СС. Йосифіток (рукопис). ГА ЗСЙ ФКС (Головний архів Згромадження святого Йосифа Фонд Кирила Селецького). П. 2. Док. № 34.

Годунько Й., о. Наш Український Дон Боско (машинопис). ГА ЗСЙ ФКС (Головний архів Згромадження святого Йосифа Фонд Кирила Селецького). П. 2. Док. № 55.

Дописи. Зъ Сокальщини. Свобода. Письмо політичне, просвітне и господарске для народу. Львів, 1899. 26 серпня (7 вересня). Ч. 35. Р. 3. С. 275.

Допись (о миссіи ōтбувшой ся заходом Товариства св. Ап. Павла въ Жужелю). Душпастир. 1891. Ч. 12. C. 346–348.

Знаменне і важке memento. Руслан. Львів, 1911. 23 березня (четвер). Ч. 65. С. 1.

Історія Згромадження сестер Мироносиць в Клюсові коло Кристинополя (1914–1939). Архів Згромадження сестер Мироносиць. 278 с. С. 53.

Кедринський В., о. О. Пралат Кирило Селецький. Основник двох монаших Згромаджень 15 жовтня 1985 (ориг. рукопис). ГА ЗСЙ ФКС (Головний архів Згромадження святого Йосифа Фонд Кирила Селецького). П. 2. Док. № 58.

Кедринський В., о. О. Селецький Кирило на ложу смерти. ГА ЗСЙ ФКС (Головний архів Згромадження святого Йосифа Фонд Кирила Селецького). П. 2. Док. № 59.

Кедринський В., о. Спомини про о. Кирила Селецького. ГА ЗСЙ ФКС (Головний архів Згромадження святого Йосифа Фонд Кирила Селецького). П. 2. Док. № 60.

Коциловський Й., єп. До Всечесного Духовенства з нагоди двадцят п'ять-ліття смерти Бл.п.о. Пралата Кирила Селецького. 26 квітня 1943 р. Вісті з Риму. 1969. Ч. 1.

Лист К. Селецького до Осипа Маковея за 20.03.1897. Відділ рукописів і текстології, Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. Ф. 59. Од. зб. 2039. Арк. 28–29.

Лист К. Селецького до Реваковича Тита за 26.02.1890. Львівська Наукова Бібліотека ім. В. Стефаника НАН України Відділ Рукописів. Ф. Рев. Спр. 101. П. 4. С. 1–2.

Лист К. Селецького за 12.05.1874. Відділ рукописів і текстології, Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. Ф. 100. Од. зб. 2757. Арк. 2.

Лист Кирила Селецького. Відділ рукописів і текстології, Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. Ф. 100. Од. зб. 3800.

Лист с. Варвари Шапки за 2.03.1938. АРР АВGK (Archiwum Państwowe w Przemyślu, Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego). Sygn. 4190. С. 203–204.

Лист о. В. Жука за 28.03.1938. АРР АВGK (Archiwum Państwowe w Przemyślu, Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego). Sygn. 4190. С. 203, 207.

Льорик Н. с. Блаженної пам᾽яти О. Пралата Кирила Селецького. ГА ЗСЙ ФКС (Головний архів Згромадження святого Йосифа Фонд Кирила Селецького). П. 2. Док. №. 65.

Навроцький В., о. Світає. Посланник. 1892. Ч. 16. С. 3.

Письмо вōд Белза. Батьківщина. 1890. Р. ХІ. Ч. 43 и 44. 24 жовтня (5 листопада). С. 532–533.

23. Праця покійного отця пралата К. Селецького у своїх парохіях с. Жужель і Цеблів. Головний Архів Сестер Служебниць в Римі.

Сапеляк А., єп. Отець-прелат Кирило Селецький засновник монаших згромаджень. Львів : Галицька видавнича спілка, 2004. 116 с.

Сарно Р. Мученики – джерело свободи церкви : збірник статей конференцій у справах беатифікації і канонізації святих, 2013–2015 рр. / упоряд. о. П. Марцелюк ; Місія Постуляційний Центр беатифікації і канонізації святих УГКЦ. Львів, 2015. С. 12.

Селецький К. До исторіи заснованя новіціату служебниць Преч. Діви Маріи в Жужелю. Душпастир. 1892. Ч. 16. С. 367–370.

Селецький К. Отець Іоанн Боско, єго житє і діла. Селецький К. Вибрані Твори. Дрогобич : Коло, 2018. Т. 1. С. 378.

Слово Блаженнішого Мирослава Івана Кардинала Любачівського з нагоди 100-ліття заснування Згромадження сестер СНДМ. Місіонар. 1992. Вип. 7. С. 8–10.

Хроніка 1. ГА ЗСЙ ФКС (Головний архів Згромадження святого Йосифа Фонд Кирила Селецького). П. 2. Док. №. 29.

Хроніка 2. 1914–1925. ГА ЗСЙ ФКС (Головний архів Згромадження святого Йосифа Фонд Кирила Селецького). П. 2. Док. №. 29. С. 111.

Хроніка Історії Згромадження Сестер Служебниць Пресвятої Непорочної Діви Марії. Головний Архів Сестер Служебниць. Т. І. С. 109.

Чавс П., o. Світлої пам՚яті о. Кирило Сілецький. Листування Патріарха Йосифа Сліпого 16.11.1970. Історичний Архів УГКЦ (Patr Sof USA). Рим, 1970. С. 97.

Misztal H., о. Prawo kanonizacyjne, instytucje prawa materialnego, zarys historii, procedura. Lublin, 2003. 703 s.

Sanctorum Mater. Коментар дo Інструкції Конгрегації у справах Святих про проведення дієцезіального або єпархіального розслідування в канонізаційних справах. Львів, 2019. 232 с.

Świętość Kanonizowana. Kraków, 2008. T. 1 : Postępowanie kanonizacyjne. 200 s. S. 8.

REFERENCES

Vasyliianskyi arkhiv u Varshavi. F.: Arkhiv ottsiv vasyliian – Krystynopil. Spr. 32: Istoriia monastyria oo. Vasyliian u Krystynopoli 1.09.1910 – 31.12.1922 [Basilian Archive in Warsaw. Fund: Archive of the Basilian Fathers – Kristinopil. Storage unit 32: History of the monastery Basilians Fathers in Kristinopol from September 1, 1910 to December 31, 1922] [in Ukrainian].

Verhun, T., Fr., Dr. (1988). O. Kyrylo Seletskyi [Father Kyrylo Seletsky]. Bohosloviia ‒ Theology, 52, 131–196 [in Ukrainian].

Verhun, T., Fr. (n.d.). Smert i pokhoron o. pralata Kyryla Seletskoho osnovnyka Zghromadzhen SS. Sluzhebnyts i SS. Yosyfitok (rukopys) [Death and funeral of Fr. Prelate Kyrylo Seletsky, the founder of the Congregations SS. Servants and SS. Josephite (manuscript)]. Holovnyi arkhiv Zghromadzhennia sviatoho Yosyfa Fond Kyryla Seletskoho ‒ Main archive of the Congregation of St. Joseph Kyrylo Seletsky Foundation, p. 2, dok. № 34 [in Ukrainian].

Hodunko, Y., Fr. (n.d.). Nash Ukrainskyi Don Bosko [Our Ukrainian Don Bosco]. Holovnyi arkhiv Zghromadzhennia sviatoho Yosyfa Fond Kyryla Seletskoho ‒ Main archive of the Congregation of St. Joseph Kyrylo Seletsky Foundation, p. 2, dok. № 55 [in Ukrainian].

Dopysy. Z Sokalshchyny [Letters. From Sokal region]. (1899, August 26 (September 7)). Svoboda. Pysmo politychne, prosvitne y hospodarske dlia narodu ‒ Freedom. Political, educational and economic writing for the people, 35 (3), 275. Lviv [in Ukrainian].

Dopys (o myssiy itbuvshoi sia zakhodom Tovarystva sv. Ap. Pavla v Zhuzheliu) [Posts (about the mission of the Society of St. Ap. Paul in Zhuzhel)]. (1891). Dushpastyr ‒ Pastor, 12, 346–348 [in Ukrainian].

Znamenne i vazhke memento [Significant and difficult memento]. (1911, March 23). Ruslan, 65, 1. Lviv [in Ukrainian].

Istoriia Zghromadzhennia sester Myronosyts v Kliusovi kolo Krystynopolia (1914–1939) [History of the Congregation of the Myrrh-Bearing Sisters in Klyusiv near Krystynopil (1914–1939)]. (n.d.). Arkhiv Zghromadzhennia sester Myronosyts ‒ Archive of the Congregation of the Myrrh-Bearing Sisters [in Ukrainian].

Kedrynskyi, V., Fr. (n.d.). O. Pralat Kyrylo Seletskyi. Osnovnyk dvokh monashykh Zghromadzhen 15 zhovtnia 1985 [Father Pralat Kyrylo Seletsky. Founder of two monastic Congregations on October 15, 1985]. Holovnyi arkhiv Zghromadzhennia sviatoho Yosyfa Fond Kyryla Seletskoho ‒ Main archive of the Congregation of St. Joseph Kyrylo Seletsky Foundation, p. 2, dok. № 58 [in Ukrainian].

Kedrynskyi, V., Fr. (n.d.). O. Seletskyi Kyrylo na lozhu smerty [Father Seletsky Kyrylo dying]. Holovnyi arkhiv Zghromadzhennia sviatoho Yosyfa Fond Kyryla Seletskoho ‒ Main archive of the Congregation of St. Joseph Kyrylo Seletsky Foundation, p. 2, dok. № 59 [in Ukrainian].

Kedrynskyi, V., Fr. (n.d.). Spomyny pro o. Kyryla Seletskoho [Memories of Fr. Kyrylo Seletsky]. Holovnyi arkhiv Zghromadzhennia sviatoho Yosyfa Fond Kyryla Seletskoho ‒ Main archive of the Congregation of St. Joseph Kyrylo Seletsky Foundation, p. 2, dok. № 60 [in Ukrainian].

Kotsylovskyi, Y., Bishop. (1969). Do Vsechesnoho Dukhovenstva z nahody dvadtsiat piat-littia smerty Bl.p.o. Pralata Kyryla Seletskoho. 26 kvitnia 1943 r. [To the Reverend Clergy on the occasion of the twenty-fifth anniversary of the death of the Blessed Memory of Fr. Prelate Kyrylo Seletsky. April 26, 1943]. Visti z Rymu ‒ News from Rome, 1 [in Ukrainian].

Lyst K. Seletskoho do Osypa Makoveia za 20.03.1897 [K. Seletsky's letter to Osip Makovei dated March 20, 1897]. (1897, March 20). Viddil rukopysiv i tekstolohii, Instytut literatury im. T.H. Shevchenka NAN Ukrainy ‒ Department of Manuscripts and Textology, Shevchenko Institute of Literature of the National Academy of Sciences of Ukraine, f. 59, od. zb. 2039, ark. 28–29 [in Ukrainian].

Lyst K. Seletskoho do Revakovycha Tyta za 26.02.1890 [K. Seletsky's letter to Revakovych Tyt dated February 26, 1890]. (1890, February 26). Lvivska Naukova Biblioteka im. V. Stefanyka NAN Ukrainy Viddil Rukopysiv ‒ Lviv V. Stefanyk Scientific Library National Academy of Sciences of Ukraine Manuscripts Department, f. rev, spr. 101, p. 4, pp. 1–2 [in Ukrainian].

Lyst K. Seletskoho za 12.05.1874 [Letter from K. Seletsky dated May 12, 1874]. (1874, May 12). Viddil rukopysiv i tekstolohii, Instytut literatury im. T.H. Shevchenka NAN Ukrainy ‒ Department of Manuscripts and Textology, Shevchenko Institute of Literature of the National Academy of Sciences of Ukraine, f. 100, od. zb. 2757, ark. 2 [in Ukrainian].

Lyst Kyryla Seletskoho [K. Seletsky's letter]. (n.d.). Viddil rukopysiv i tekstolohii, Instytut literatury im. T.H. Shevchenka NAN Ukrainy ‒ Department of Manuscripts and Textology, Shevchenko Institute of Literature of the National Academy of Sciences of Ukraine, f. 100, od. zb. 3800 [in Ukrainian].

Lyst s. Varvary Shapky za 2.03.1938 [Letter from S. Varvara Shapka dated March 2, 1938]. (1938, March 2). Archiwum Państwowe w Przemyślu, Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego ‒ State Archives in Przemyśl, Archives of the Greek Catholic Bishopric, sygn. 4190, pp. 203–204 [in Ukrainian].

Lyst o. V. Zhuka za 28.03.1938 [Letter from Fr. V. Zhuk dated March 28, 1938]. (1938, March 28). Archiwum Państwowe w Przemyślu, Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego ‒ State Archives in Przemyśl, Archives of the Greek Catholic Bishopric, sygn. 4190, p. 203, 207 [in Ukrainian].

Loryk, N., s. (n.d.). Blazhennoi pamiaty O. Pralata Kyryla Seletskoho [Blessed memory of Fr. Pralat Kyrylo Seletsky]. Holovnyi arkhiv Zghromadzhennia sviatoho Yosyfa Fond Kyryla Seletskoho ‒ Main archive of the Congregation of St. Joseph Kyrylo Seletsky Foundation, p. 2, dok. № 65 [in Ukrainian].

Navrotskyi, V., Fr. (1892). Svitaie [It's dawn]. Poslannyk ‒ Envoy, 16, p. 3 [in Ukrainian].

Pysmo vid Belza [Letter from Belz]. (1890, October 24 (November 5)). Batkivshchyna ‒ Homeland, XI (43‒44), 532–533 [in Ukrainian].

Pratsia pokiinoho ottsia pralata K. Seletskoho u svoikh parokhiiakh s. Zhuzhel i Tsebliv [The work of the late father of Prelate K. Seletsky in his parishes in the villages of Zhuzhel and Tsebliv]. (n.d.). Holovnyi Arkhiv Sester Sluzhebnyts ‒ Main archive of the Sisters Servants in Rome [in Ukrainian].

Sapeliak, A., Bishop. (2004). Otets-prelat Kyrylo Seletskyi zasnovnyk monashykh zghromadzhen [Prelate Father Kyrylo Seletsky is the founder of monastic congregations]. Lviv: Galician Publishing Union [in Ukrainian].

Sarno, R. (2015). Muchenyky – dzherelo svobody tserkvy: zbirnyk statei konferentsii u spravakh beatyfikatsii i kanonizatsii sviatykh, 2013–2015 rr. ‒ Martyrs ‒ the source of freedom of the church: a collection of articles of conferences on the beatification and canonization of saints, 2013‒2015 (p. 12). Fr. P. Martseliuk (Comp.). Lviv [in Ukrainian].

Seletskyi, K. (1892). Do ystoriy zasnovania novitsiatu sluzhebnyts Prech. Divy Mariy v Zhuzheliu [To the history of the founding of the novitiate of the Servants of the Blessed Virgin Mary in Zhuzhel]. Dushpastyr ‒ Pastor, 16, 367–370 [in Ukrainian].

Seletskyi, K. (2018). Otets Ioann Bosko, yeho zhytie i dila [Father Ioann Bosko, his life and work]. In K. Seletskyi, Vybrani tvory ‒ Selected works (Vol. 1, p. 378). I. Rozlutskyi & s. Markiiana (Vasylyshyn) (Eds.). Drohobych: Kolo [in Ukrainian].

Slovo Blazhennishoho Myroslava Ivana Kardynala Liubachivskoho z nahody 100-littia zasnuvannia Zghromadzhennia sester SNDM [Speech by His Beatitude Myroslav Ivan Cardinal Lyubachivsky on the occasion of the 100th anniversary of the founding of the Congregation of the Sisters Servants of the Immaculate Virgin Mary]. (1992). Misionar ‒ Missionary, 7, 8–10 [in Ukrainian].

Khronika 1 [Chronicle 1]. (n.d.). Holovnyi arkhiv Zghromadzhennia sviatoho Yosyfa Fond Kyryla Seletskoho ‒ Main archive of the Congregation of St. Joseph Kyrylo Seletsky Foundation, p. 2, dok. № 29 [in Ukrainian].

Khronika 2. 1914–1925 [Chronicle 2. 1914–1925]. (n.d.). Holovnyi arkhiv Zghromadzhennia sviatoho Yosyfa Fond Kyryla Seletskoho ‒ Main archive of the Congregation of St. Joseph Kyrylo Seletsky Foundation, p. 2, dok. № 29, s. 111 [in Ukrainian].

Khronika Istorii Zghromadzhennia Sester Sluzhebnyts Presviatoi Neporochnoi Divy Marii [Chronicle of the History of the Congregation of the Sisters Servants of the Blessed Virgin Mary]. (n.d.). Holovnyi Arkhiv Sester Sluzhebnyts ‒ Main archive of the Sisters Servants (Vol. 1, p. 109) [in Ukrainian].

Chavs, P., Fr. (n.d.). Svitloi pamiati o. Kyrylo Siletskyi [Bright memory of Fr. Kyrylo Siletsky]. Lystuvannia Patriarkha Yosyfa Slipoho 16.11.1970. Istorychnyi Arkhiv UHKTs ‒ Correspondence of Patriarch Yosyf Slipyi on November 16, 1970. Historical Archive of the Ukrainian Greek Catholic Church (p. 97). Rym [in Ukrainian].

Misztal, H., Fr. (2003). Prawo kanonizacyjne, instytucje prawa materialnego, zarys historii, procedura [Canonization law, institutions of material law, outline history, procedure]. Lublin [in Polish].

Sanctorum Mater. Komentar do Instruktsii Konhrehatsii u spravakh Sviatykh pro provedennia diietsezialnoho abo yeparkhialnoho rozsliduvannia v kanonizatsiinykh spravakh [Mothers of the Saints. Commentary on the Instruction of the Congregation for the Causes of Saints on the Diocesan or Diocesan Investigation of Canonization Cases]. (2019). Lviv [in Ukrainian].

Świętość Kanonizowana. T. 1: Postępowanie kanonizacyjne [Sanctity canonized. Vol. 1: Canonization process]. (2008). Kraków [in Polish].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-28

Номер

Розділ

Статті