РОЛЬ ЧЕРНЕЦТВА В ЦЕРКВІ ЗГІДНО З ПОГЛЯДАМИ СЛУГИ БОЖОГО О. КИРИЛА СЕЛЕЦЬКОГО

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2786-684X.1.2022.266308

Ключові слова:

о. Кирило Селецький, засновник, духовне батьківство, чернецтво, чернечі згромадження, духовний провід, захоронки

Анотація

У статті досліджено погляди о. К. Селецького, засновника активних чернечих згромаджень УГКЦ – сестер-служебниць НДМ та св. Йосифа ОПДМ, на роль чернецтва у Церкві. Закцентовано увагу на суспільно-політичному становищі українців у другій половині ХІХ ст., зокрема на етнічному складі тогочасної Галичини, де чисельність українців становила половину населення, одначе здебільшого сільського. Натомість серед мешканців міст домінували поляки та євреї, вони ж обіймали основні адміністративні посади.

У студії осмислюємо призначення чернецтва УГКЦ під проводом о. К. Селецького у житті народу, закцентовано на його просвітницькій ролі, а також фрагментарно заторкнуті проблеми освіти. Автор головно зосереджується на дошкільному вихованні у часи душпастиря, яке потребувало особливої уваги, оскільки в підавстрійській Галичині не було захоронок (дитячих садків) для українських дітей.

На основі публікацій, статей, дописів репрезентовано погляд о. К. Селецького щодо впливу монаших спільнот на морально-духовний стан та розвиток суспільства, його ролі в духовному супроводі. Саме чернечі згромадження відігравали одну з ключових ролей у духовно-освітньому просторі для населення Західної України. Кирило Селецький, який на той час (1874) був парохом села Жужель (Львівщина), докладає зусиль до створення чернечого Згромадження сестер-служебниць Пречистої Діви Марії Непорочно Зачатої (1892) – тепер Згромадження сестер-служебниць Непорочної Діви Марії, а згодом основує Згромадження сестер святого Йосифа Обручника Пречистої Діви Марії (1898).

Окрім духовного життя та духовних практик, вихованки душпастиря провадили захоронки. У селі Жужель з ініціативи пароха-настоятеля Кирила Селецького 15 травня 1893 р. постала перша в сучасному розумінні дошкільна установа в Галичині для українських дітей.

У візії о. К. Селецького чернецтво відіграє надважливу роль – і в житті окремої людини, і в житті всього народу, позаяк культивує християнські цінності, передовсім любов до Бога і ближнього, вчинки милосердя та духовного зростання богопосвячених осіб. Зроблено узагальнення про вагому культурно-просвітницьку роль духовних дітей душпастиря, що в багатьох аспектах стала визначальною для духовного розвою нації

Посилання

Богачевський Т. Хто є основником Згромадження СС. Служебниць? Нива. Львів, 1933. Ч. 2. C. 69‒71.

Боршовська О. Духовна спадщина отця Єремії Ломницького, ЧСВВ. Львів : Видавництво Українського Католицького Університету, 2007. 140 с.

Великий А. Нарис історії згромадження СС. Служебниць П. Н. Д. М. Рим : Видавництво Сестер Служебниць, 1968. 767 с.

Кедринський В. Хто є основником Згромадження СС. Служебниць Пр. Д. М. Нива. Львів, 1933. Ч. 6‒7. С. 21‒25.

Лист о. К. Селецького до владики К. Чеховича з грудня 1909 р. (рукопис). APP ABGK (Archiwum Państwowe w Przemyślu, Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego). Спр. 5133. Арк. 586‒588.

Лист о. К. Селецького до Всесвітлішого греко-католицького Ординаріату з 3 квітня 1907 р. (рукопис). ЦДІАЛ України (Центр. держ. іст. архів України, м. Львів). Ф. 408. Оп. 1. Спр. 501.

Лист о. К. Селецького до перемиського ординаріяту в справі товариства св. Йосифа з 1914 р. (рукопис). APP ABGK (Archiwum Państwowe w Przemyślu, Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego). Спр. 5140. Арк. 435‒439.

Лист священика Селецького Кирила, свідоцтво про заснування та діяльність Згромадження Сестер Служебниць Пречистої Діви Марії в с. Жужель (рукопис). ЦДІАЛ України (Центр. держ. іст. архів України, м. Львів). Ф. 201. Оп. 5. Спр. 77.

Марко С. Отець Кирило Селецький – засновник перших активних чернечих згромаджень в УГКЦ. Наукові записки Українського Католицького Університету. Серія «Богослов’я». Львів : УКУ, 2018. Ч. XI. Вип. 5. С. 107‒126. URL: nz-theology.ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/01/marko_107-126.pdf.

Навроцький В. Хто є основником Згромадження СС. Служебниць Пр. Д. М. Нива. Львів, 1933. Ч. 6–7. С. 231–237.

Нагачевська З. Українське дошкілля в освітньому просторі східної Галичини (кінець XIX ст. – 1939 р.). Івано-Франківськ : НАІР, 2015. 254 с.

Сапеляк А. Отець-прелат Кирило Селецький засновник монаших згромаджень. Львів : Галицька видавнича спілка, 2004. 116 с.

Селецький К. Витяг з хроніки Сестер Служебниць. Душпастырь. Львів, 1893. С. 286.

Селецький К. Записки зъ паломництва до св. Землѣ, вôдбутого въ мѣсяци вересню 1906 р. Посланникъ. Перемишль, 1906. Ч. 4. С. 3.

Селецький К. Записки зъ паломництва до св. Землѣ, вôдбутого въ мѣсяци вересню 1906 р. Посланникъ. Перемишль, 1906. Ч. 8. С. 2‒3.

Селецький К. Записки зъ паломництва до св. Землѣ, вôдбутого въ мѣсяци вересню 1906 р. Посланникъ. Перемишль, 1906. Ч. 19. С. 3‒4.

Селецький К. Записки зъ паломництва до св. Землѣ, вôдбутого въ мѣсяци вересню 1906 р. Посланникъ. Перемишль, 1906. Ч. 20. С. 1‒2.

Селецький К. Записки зъ паломництва до св. Землѣ, вôдбутого въ мѣсяци вересню 1906 р. Посланникъ. Перемишль, 1906. Ч. 21. С. 2.

Селецький К. Записки зъ паломництва до св. Землѣ, вôдбутого въ мѣсяци вересню 1906 р. Посланникъ. Перемишль, 1906. Ч. 22. С. 2‒3.

Селецький К. Записки зъ паломництва до св. Землѣ, вôдбутого въ мѣсяци вересню 1906 р. Посланникъ. Перемишль, 1906. Ч. 23 і 24. С. 2‒4.

Селецький К. Записки зъ паломництва до св. Землѣ, вôдбутого въ мѣсяци вересню 1906 р. Посланникъ. Перемишль, 1907. Ч. 1. С. 2‒3.

Селецький К. Записки зъ паломництва до св. Землѣ, вôдбутого въ мѣсяци вересню 1906 р. Посланникъ. Перемишль, 1907. Ч. 2. С. 2.

Селецький К. Записки зъ паломництва до св. Землѣ, вôдбутого въ мѣсяци вересню 1906 р. Посланникъ. Перемишль, 1907. Ч. 4. С. 1‒2.

Селецький К. Записки зъ паломництва до св. Землѣ, вôдбутого въ мѣсяци вересню 1906 р. Посланникъ. Перемишль, 1907. Ч. 6. С. 2‒3.

Селецький К. Записки зъ паломництва до св. Землѣ, вôдбутого въ мѣсяци вересню 1906 р. Посланникъ. Перемишль, 1907. Ч. 7. С. 2‒3.

Селецький К. Записки зъ паломництва до св. Землѣ, вôдбутого въ мѣсяци вересню 1906 р. Посланникъ. Перемишль, 1907. Ч. 8. С. 2‒3.

Селецький К. Записки зъ паломництва до св. Землѣ, вôдбутого въ мѣсяци вересню 1906 р. Посланникъ. Перемишль, 1907. Ч. 9. С. 3‒4.

Селецький К. Записки зъ паломництва до св. Землѣ, вôдбутого въ мѣсяци вересню 1906 р. Посланникъ. Перемишль, 1907. Ч. 10. С. 2‒3.

Селецький К. Записки зъ паломництва до св. Землѣ, вôдбутого въ мѣсяци вересню 1906 р. Посланникъ. Перемишль, 1907. Ч. 12. С. 2‒3.

Селецький К. Записки зъ паломництва до св. Землѣ, вôдбутого въ мѣсяци вересню 1906 р. Посланникъ. Перемишль, 1907. Ч. 22.

Селецький К. Захоронка въ Жужели. ‒ Братство св. Іоана Милостивого. Душпастырь. Львів, 1895. С. 113.

Селецький К. Зъ житя нашихь Сестръ Служебниць. Посланникъ. Перемишль, 1897. Ч. 21. С. 1‒4.

Селецький К. Зъ Жужеля. Посланникъ. Перемишль, 1898. Ч. 18. С. 6.

Селецький К. Зъ-пôдь Белза. Посланникъ. Перемишль, 1908. Ч. 6. С. 4.

Селецький К. Листь о. Кирила Сілецкого. Римь 12 9 1897. Душпастырь. Львів, 1897. С. 401‒405.

Селецький К. Образки зъ часôвъ основаня первого дому СС. Служебниць рускихъ въ Жужелю. Посланникъ. Перемишль, 1898. Ч. 16. С. 5‒7.

Селецький К. Отець Іоаннь Боско, єго житє и дѣла. Перемышль : Печатня Н. Джулыньского, 1900.

Селецький К. 1. Подяка. Душпастырь. Львів, 1895. Ч. 10. С. 287‒288.

Субтельний О. Україна: історія / пер. з англ. Ю. Шевчук. 3-тє вид. Київ : Либідь, 1993. 720 с.

Marko N. Charyzmat i życie zgromadzenia ss. Św. Józefa ONMP. Wrocław, 2011. 287 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-28

Номер

Розділ

Статті