«БАГАТО ЧАСУ ПОСВЯЧУВАВ НА ПЛЕКАННЯ ТОЇ ЩЕ ТОДІ НІЖНОЇ РОСЛИНКИ…»: о. КИРИЛО СЕЛЕЦЬКИЙ – ЗАСНОВНИК І ОПІКУН ЗГРОМАДЖЕННЯ СЕСТЕР-СЛУЖЕБНИЦЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2786-684X.1.2022.266309

Ключові слова:

Згромадження сс.-служебниць, Греко-католицька церква, Галичина, о. Кирило Селецький, о. Є. Ломницький, християнсько-суспільне служіння, конфлікт

Анотація

У статті описано обставини заснування Згромадження сс.-служебниць Пречистої Діви Марії Непорочно Зачатої, перші роки його діяльності та означено роль о. Кирила Селецького у цих процесах. Так, висвітлено основні статутні засади Згромадження, вимоги до його кандидаток, структуру адміністративного управління й підпорядкування в рамках Греко-католицької церкви в краї. Вказано, що покликанням сс.-служебниць було християнсько-суспільне служіння в громадах у трьох напрямах: заснування й провадження дитячих садків (захоронок); догляд за недужими; допомога в сільськогосподарських роботах і в догляді за церквою. Зазначено, що кожен напрям діяльності ґрунтувався на ретельному і відповідальному підході до виконання завдань та міцних християнських засадах. Проілюстровано, що захорони сс.-служебниць стали важливими й ефективними закладами дошкільної освіти галицьких українців, де діти отримували найелементарнішу освіту, привчалися до побожності, охайності, працелюбності, організованості, ввічливості. Ці садки стали альтернативою до численних польських римо-католицьких закладів такого типу й мали важливе національно-патріотичне значення. Показано непересічну роль сс.-служебниць у наданні медичної допомоги в громадах, поєднаної з духовною розрадою, а особливо значення їх медичної послуги під час вибуху епідемій. Окреслено засади господарської діяльності сс.-служебниць та її диверсифікацію. Зазначено, що служіння Згромадження отримало значну підтримку українських кіл, що відобразилося на швидкому зростанні кількості домів сс.-служебниць та його матеріальній підтримці суспільством. Спеціально підкреслено роль о. К. Селецького в розбудові осередків Згромадження та налагодженні матеріальних засад його існування. Зʼясовано причини конфлікту між о. К. Селецьким і о. ЧСВВ Є. Ломницьким з приводу духовного управління Згромадженням та виникнення питання особи засновника сс.-служебниць

Посилання

Богачевський Т. Хто є основником Згромадження Сестер Служебниць? Нива. 1933. Ч. 2. С. 69–71.

Великий А.Г. Нарис історії Згромадження СС. Служебниць П. Н. Д. М. Рим : Видавництво Служебниць, 1968. 768 с.

Вергун П., о., д-р. О. Кирило Селецький. Богословія. 1988. Ч. 52. С. 131–196.

Виховання серця: шлях о. Єремії Ломницького, ЧСВВ: питання і відповіді. Львів : Місіонер, 2018. 88 с.

Въ справѣ «Приюта» бѣдныхъ дѣтей. Прапоръ. 1898. Ч. 4. С. 114–117.

Дикун О., с., СНДМ. Хроніка історії Згромадження Сестер Служебниць Пресвятої Непорочної Діви Марії. Т. І. 784 с.

До исторіи основаня новиціяту СС. Служебниць в Жужелю и перенесеня тогожь до Кристинополя. Богословскій вѣстникъ. 1902. Вып. ІІ. С. 134–143.

Дотеперѣшнû жертвы на дôмъ Служебниць Пр. Д. въ Жужелю и препорученя дальшихъ жертвъ на тую цѣль. Львôвско-Архіепархіяльнû Вѣдомости. 1892. Ч. ХІ. С. 122–123.

Духовне управленє Служебниць преч. Дѣвы передане Чиновы мужескому св. Василія В. Львôвско-Архіепархіяльнû Вѣдомости. 1897. Ч. ІV. С. 58.

Жертовнôсть клиру. Прапоръ. 1898. Ч. 11. С. 338–344.

Загальнû зборы Товариства св. Ап. Павла. Душпастырь. 1894. Ч. 19 і 20. С. 494–500.

Изъ церковного житя. Богословскій вѣстникъ. 1902. Вып. IV. С. 382–385.

Кедринський В., о. Хто є основником Згромадження Сестер Служебниць? Нива. 1933. Ч. 1. С. 21–25.

Кедринський В., о. Хто є основником Згромадження СС. Служебниць Пр. Д. М? Нива. 1933. Ч. 6–7. С. 237–243.

Колб Н. «З Богом за Церкву і вітчизну»: греко-католицьке парафіяльне духовенство в Галичині у 90-х роках ХІХ століття. Жовква : Місіонер, 2015. 372 с.

Колб Н. «Хочемо мужів для Церкви, а не для продовження політичних експериментів з Церквою»: призначення галицького греко-католицького митрополита і станіславівського єпископа в 1898–1899 роках. Історичні та культурологічні студії. Львів, 2014–2015. Вип. 6–7. С. 198–216.

[К. С.]. Дописи. Душпастырь. 1893. Ч. 12. С. 286–287.

Листи Ісидора Глинського до Олександра Барвінського. 1891–1914. Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України. Ф. 11. Спр. 264. Арк. 81.

Лист священика Селецького Кирила, свідоцтво про заснування та діяльність Згромадження Сестер Служебниць Пречистої Діви Марії в с. Жужель. 1892–1900. ЦДІАЛ України (Центр. держ. іст. архів України, м. Львів). Ф. 201. Оп. 5. Спр. 77.

Ломницький І., о., ЧСВВ. Допись. Богословскій вѣстникъ. 1902. Вып. 3. С. 285–292.

Мала, а переважна просьба. Прапоръ. 1897. Число 9 и 10. С. 297–301.

Навроцький В., о. Хто є основником Згромадження СС. Служебниць Пр. Д. М? Нива. 1933. Ч. 6–7. С. 231–237.

Нагачевська З.І. Українське дошкілля в освітньому просторі Східної Галичини (кінець ХІХ ст. – 1939 р.). Івано-Франківськ : НАІР, 2015. 254 с.

Нагірна М. Охоронки. Наша Доля. Збірник праць ріжних авторів. Львів, 1895. Кн. 2.

[Н.]. Дрôбнû вѣсти зъ житя и науки. Душпастырь. 1894. Ч. 14 і 15. С. 377–379.

Новинки. Дѣло. 1896. Ч. 81. С. 3.

Правила Служебниць Пречистои Дѣвы Маріи Непорочно Зачатои. Душпастырь. 1896. Ч. 8. С. 196–203; Ч. 9. С. 220–226; Ч. 10. С. 244–253; Ч. 11. С. 273–283.

Преосв. єпископ Йосафат до всеч. духовенства з нагоди двадцятьпʼятьліття смерти Бл[аженної] п[амʼяті] о. пралата Кирилла Селецького. Селецкий К. Вибрані твори : у 2-х т. Дрогобич : Коло, 2018. Т. 1. С. 7–14.

Препоручає ся обговоренє на соборчикахъ деканальныхъ справи вспомаганя институціи Служебниць П. Дѣвы. Львôвско-Архіепархіяльнû Вѣдомости. 1892. Ч. ХІІІ. С. 157.

Рускû СС. Служебницѣ. Душпастырь. 1898. Ч. 7 і 8. С. 182–183.

Руслан. 1899. Ч. 54. С. 2.

Сапеляк А., єп. Отець-прелат Кирило Селецький засновник монарших згромаджень. Львів : Галицька видавнича спілка, 2004. 116 с.

Селецкій К., о. Виказъ жертвъ на дôмъ СС. Служебниць Пр. Д. М. въ Самолускôвцяхъ. Душпастырь. 1895. Ч. 12 і 13. С. 367.

Селецкій К., о. До исторіи заснованя новіціату служебниць Преч. Дѣвы Маріи въ Жужелю. Душпастырь. 1892. Ч. 16. С. 367–370.

Селецкій К., о. Дописи. Зъ Жужеля. Душпастырь. 1894. Ч. 10. C. 251–253.

Селецкій К., о. Допись. Душпастырь. 1894. Ч. 3. С. 69–70.

Cелецкій К., о. Изъ церковного житя. Богословскій вѣстникъ. 1902. Вип. IV. С. 382–385.

Селецкій К., о. Исторія заснуваня Новіціяту Сестеръ Служебниць Преч. Дѣви Маріи въ Жужелю. Илюстрованный календаръ «Посланныка» на рôкъ звичайный 1895. 1895. Рôчныкъ ІІІ.

Селецкій К., о. На дôмъ новіціяцкій СС. Служебниць въ Кристынополи принесли жертвы въ ІІ. пôврочю 1896. Душпастырь. 1897. Ч. 5. С. 110–113.

Селецкій К., о. Новіціятъ въ Жужелю и домы-захоронки Служебниць Пр. Д. М. въ краю. Душпастырь. 1894. Ч. 3. С. 69–70.

Селецкій К., о. Подяка. Душпастырь. 1895. Ч. 10. С. 287–288.

Селянський Л. Нова напасть на нашу кишеню або Чи треба нам охоронок? Розвідка суспільно-педаґоґічна. Наша Доля. Збірник праць ріжних авторів. Львів, 1896. Кн. 3.

Справозданє о Служебницяхъ пресв. Дѣвы, и конечнôсть постоянного вспыраня тои институціи. Львôвско-Архіепархіяльнû Вѣдомости. 1896. Ч. ІХ. С. 125–126.

Теодоровичь Н., о. Зъ Гусятиньского. Душпастырь. 1894. Ч. 14 і 15. С. 381.

Теодоровичь Н., о. Зъ Гусятыньщины. Душпастырь. 1894. Ч. 6. С. 139–140.

Теодоровичь Н., о. Ôдозва. Душпастырь. 1894. Ч. 9. С. 234–235.

Теодорович Н., о. Справы домашнû. Душпастырь. 1895. Ч. 11. С. 307–312.

Теодоровичь Н., о. СС. Служебницѣ Пр. Д. М. въ Самолускôвцяхъ. Душпастырь. 1895. Ч. 1. С. 25–27.

Principiis obsta. Прапоръ. 1898. Ч. 4. С. 117–121.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-28

Номер

Розділ

Статті