СУЧАСНЕ ОСМИСЛЕННЯ ДУХОВНОЇ СПАДЩИНИ О. КИРИЛА СЕЛЕЦЬКОГО

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2786-684X.1.2022.266310

Ключові слова:

о. Кирило Селецький, засновник, духовне батьківство, чернечі згромадження, духовний провід, духовний розвиток, етапи духовного розвитку, Боже провидіння

Анотація

У статті представлено життя та духовну спадщину Слуги Божого о. Кирила Селецького, глибокого душпастиря, засновника перших активних чернечих згромаджень УГКЦ: сестер-служебниць НДМ та св. Йосифа ОПДМ. До 1892 р в Українській греко-католицькій церкві існував лише Василіянський чин. Умови прийняття кандидаток до сестер-василіянок були досить вимогливими. Засновуючи нові згромадження, священник увів реформу, яка дозволяла українським дівчатам вступати до них без вимоги внесення посагу. У вихованні черниць акцентував на аскезі та поверненні до євангельського радикалізму. Прагнув, щоб у спільнотах заснованих ним згромаджень плекалася духовність Сходу та провадилась активна діяльність серед населення, особливо виховна праця з дітьми, тому заснував під їх проводом перші українські захоронки, що стали осередками плекання духовної та національної свідомості дитини, муравлиним трудом формували ідентичність народу.

Ціль душпастирського служіння о. Кирила – привести людську душу до Бога. Серед багатьох осягнень та нагород у житті найбільше цінував дар духовного батьківства, про що особисто визнавав у листі до митрополита Андрея Шептицького. Звернення «духовний отче» було для священника найбільшою нагородою та пригадуванням про обов’язок духовного супроводу повірених йому душ. Він був духовно зрілою особистістю, знав Бога. Це знання спонукало його до постійної праці над поширенням Слави Божої, розвитком Церкви. Плодами цієї праці є живі парафії, чисельні покликання до священства та богопосвячених згромаджень. Духовні вартості ми не можемо оцінювати людськими мірками, проте численні покликання до богопосвяченого життя з парафій священника, твори, у яких він вміло та доступно навчає людину пізнавати Бога, жити за Його заповідями є незаперечним доказом величі особи Слуги Божого о. Кирила Селецького, його великого внеску у розвиток церковного життя та формування свідомості народу.

У статті представлено основні принципи духовного життя, якими керувався священник. На основі публікацій, статей, дописів о. К. Селецького, які стосуються тематики духовного життя християнина, викладено бачення автором етапів розвитку духовного життя людини, його розуміння ролі духовного провідника у духовній формації особистості

Посилання

Вергун Т. Отець Кирило Селецький. Богословія. Рим, 1988. № 52. С. 131‒196.

Записки зъ моєи проѣздки въ Римъ. Основа. Львів, 1871. Ч. 8. С. 137‒138.

Записки зъ моєи проѣздки въ Римъ. Основа. Львів, 1871. Ч. 9. С. 141‒142.

Історія Згромадження. Сестри Служебниці Непорочної Діви Марії. Провінція Співстраждання Матері Божої в Україні : веб-сайт. URL: http://ssmi-ua.org/history.html.

Коциловський Й. Послання до духовенства з нагоди двадцят п’ять ліття смерти Бл. п. о. пралата Кирила Селецького, з 26 квітня 1943 р. Вісті з Риму. Рим, 1969. Ч. 1/2. С. 12‒21.

Лист о. К. Селецького до єпископського ординаріяту в Перемишлі від 23 квітня 1914 р. (рукопис). APP ABGK (Archiwum Państwowe w Przemyślu, Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego). Sygn. 5140. 4 арк.

Лист о. К. Селецького до митрополита А. Шептицького від 3 квітня 1907 р. – Листи приватних осіб з прізвищами на букви Се митрополитові Шептицькому з проханням працевлаштування та надання допомоги 1912–1938 (рукопис). ЦДІАЛ України (Центр. держ. іст. архів України, м. Львів). Ф. 408. Оп. 1. Спр. 501. 5 Арк.

Лист священика Селецького Кирила, свідоцтво про заснування та діяльність Згромадження сестер Служебниць ПДМ в с. Жужель з 17 травня 1900 р. (рукопис). ЦДІАЛ України (Центр. держ. іст. архів України, м. Львів). Ф. 201. Оп. 5. Спр. 77. 10 арк.

Марко С., с. Харизма та життя Згромадження св. Йосифа Обручника Пречистої Діви Марії (1898‒1990). Львів : Український Католицький університет, 2011. 352 с.

Матвійчина М.А. Хроніка Згромадження св. Йосифа до 1917 р. (рукопис). ГАЗССЙО (Головний Архів Згромадження сестер святого Йосифа Обручника). 114 арк.

Отець Іоаннъ Боско. Богословський Вісник. Львів, 1900. T. I. Ч. ІІІ. С. 182‒183.

Сапеляк А. Отець-прелат Кирило Селецький засновник монаших згромаджень. Львів : Галицька видавнича спілка

Селецький К. Вôдкрытє Америки. Львів : Товариство ім. Шевченка, 1891. 51 с.

Селецький К. Довжности селянина. Книжочка мисійна. Тернопіль, 1894. Ч. 2/6.

Селецькій К. Допись зъ Жужеля [Школа хозяйства домашнього въ Закопанôмъ]. Посланникь. Перемишль, 1902. Ч. 1. С. 6‒7.

Селецкій К. Книга мудрости або житє чесного чоловѣка, яке оно пôсля законôвъ Божихъ и людскихъ бути повинно. Львів : Товариство ім. Шевченка, 1874. 59 с.

Селецькій К. Новинки вôдъ вп. Кирила Селецкого зъ Жужеля. Діло. Львів, 1899. Ч. 282. С. 3.

Селецкій К. Отець Іоаннъ Боско єго житє и дѣла. Перемышль, 1900. 150 с.

Селецький К. Своя хата: читанка. Львів : Ставропігійський інститут, 1868. 111 с.

Селецький К. Стежки Господни. Посланникь. Перемишль, 1902. Ч. 19. С. 4–5.

Селецький К. Товариство школи жіночого господарства. Діло. Львів, 1904. Ч. 9. С. 3.

Селецкий К. Школа життя І – Змѣнчивôсть душѣ людскои. Посланникь. Перемишль, 1904. Ч. 19. С. 1‒2.

Селецкий К. Школа життя ІІ – Сили, що вліяють на душу человѣка. Посланникь. Перемишль, 1904. Ч. 20. С. 1.

Селецкій К. Школа житя ІV – Христіянська наука о человѣцѣ. Посланникъ. Перемишль, 1904. Ч. 21. С. 1‒2.

Селецкій К. Школа житя V – Старунокъ о тѣло. Посланникъ. Перемишль, 1904. Ч. 22. С. 1.

Селецкій К. Школа житя VІ – Захоронки для малыхъ дѣтей. Посланникь. Перемишль, 1904. Ч. 22. С. 1‒2.

Селецький К. Школа жіночого господарства. Діло. Львів, 1905. Ч. 73. С. 2–3.

Селецький К. Якъ уладжене має бути житє доброи законницѣ. Жовква, 1908. 195 с.

Сестри Служебниці. Сестри двох Згромаджень відзначили 100-річчя переходу до вічності Слуги Божого о. Кирила Селецького. Українська Греко-Католицька Церква : веб-сайт. 2018. URL: http://ugcc.ua/news/sestri_dvoh_zgromadzhen_v%D1%96dznachili 83706.html.

Справа реєстрації Товариства св. Йосифа Обручника в Цеблові, Сокальського повіту (рукопис). ДАЛО (Держ. архів Львівської області). Ф. 1. Оп. 54. Спр. 3756. 55 арк.

Esortazione Apostolica GAUDETE ET EXSULTATE del Santo Padre Francesco Sulla chiamata alla Santità nel mondo contemporaneo. Roma, 19 marzo 2018. URL: https://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html.

Omelia del Santo Padre Francesco. Vatican, 28 marco 2013. URL: https://w2.vatican.va/content/francesco/pl/homilies/2013/documents/papa-francesco_20130328_messa-crismale.html.

Potocka A. Mój pamiętnik. Warszawa : Pax, 1973. 494 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-28

Номер

Розділ

Статті