МИТРОПОЛИТ АНДРЕЙ ШЕПТИЦЬКИЙ І О. КИРИЛО СЕЛЕЦЬКИЙ: ВЗАЄМИНИ НА ТЛІ ПРОЦЕСІВ ВІДНОВЛЕННЯ СХІДНОГО КАТОЛИЦЬКОГО МОНАШЕСТВА

Автор(и)

  • Іван Матковский Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Україна https://orcid.org/0000-0002-0457-9131

DOI:

https://doi.org/10.24919/2786-684X.1.2022.266311

Ключові слова:

Кирило Селецький, чернецтво, захоронка (дитячий садок), Андрей Шептицький

Анотація

У статті схарактеризовано діяльність о. Кирила Селецького в контексті церковно-культурного життя другої половини ХІХ – початку ХХ ст. і розкрито вплив пароха на ієрархів Церкви. Закцентовано та тому, що ідеї душпастиря знайшли втілення у різноманітних інституціях – і не лише духовних, аби сприяти розвиткові українського суспільства: захоронках, читальнях, позичкових касах, громадських шпихлірах та ін. Особливу увагу зосереджено на взаєминах о. К. Селецького з митрополитом А. Шептицьким, їхніх спільних візіях щодо відновлення та розвиток чернецтва Української греко-католицької церкви, рівно ж на ролі та місії душпастирів серед народу. 

Зазначено, що процеси, які нуртували у середовищах українців-католиків, починаючи із моменту заключення Берестейської Унії (1596) і донині,  досліджені лише фрагментарно. Основна причина в тому, що в епоху розвитку історичних наук, – а це ІІ-га пол. ХХ ст., українська історіографія досліджувалася в контексті вчення марксизму-ленінізму. Після 1991 р. ґрону українських істориків випало нелегке завдання відтворити правдиву історію, зокрема й історію українців-католиків. Заново були відкриті сотні і тисячі видатних представників українців, пам’ять про яких було затерто радянським режимом. Однією із таких постатей є Кирило Селецький (1835–1918), греко-католицький священник, громадський і освітній діяч.

У науковій студії проведено паралелі між діяльністю о. Кирила Селецького та митрополита Андрея Шептицького. Спираючись на історичні факти та доводячи співпрацю видатних діячів, зроблено узагальнення, що саме ідеї о. Кирила, які полягали у популяризації думки про необхідність відновлення східного католицького монашества та покладення на відновлені структури виховної й освітньої ролі у суспільстві стали основою для діяльності Митрополита Андрея та бл. свмч. Климентія Шептицького.

Посилання

Андрей, Митрополит. До Сестер Служебниць. Львівськіархіепархіяльнівідомо-сті. Львів, 1942. Вересень-жовтень. Ч. 9–10. С. 169–171.

Вергун Т.12 О. Кирило Селецький. Богословія: науковий тримісячник. Рим, 1988. No 52. С. 160.

Вовчук Б., ЧСВВ. Митрополит Андрей Шептицький і його вплив на духовенство і монашество. Слуга Божий Митрополит Андрей Шептицький : збірник популярно-наукових доповідей і статей та іншого архівного матеріалу, скомплектований з нагоди відзначень 45-ї і 50-ї річниць смерти митрополита Андрея Шептицького / ред. Іван

Біланич та ін. Філядельфія, 1994. С. 64.

Лист о. К. Селецького до консисторії Перемишльської єпархії за 3/09/1908, Протест. APP ABGK (Archiwum Państwowe w Przemyślu, Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego). Sygn. 5130. С. 47, 48. (Рукoпис оригінал).

Лист о. К. Селецького до Митрополита Андрея Шептицького від 14 січня 1900 р. ЦДІАЛ України (Центр. держ. іст. архів України, м. Львів). Ф. 358. Оп. 2. Спр. 266. Арк. 92.

Лист о. К. Селецького до Митрополита Андрея Шептицького від 14 липня 1900 р. ЦДІАЛ України (Центр. держ. іст. архів України, м. Львів). Ф. 358. Оп. 1. Спр. 266. Арк. 93.

Лист о. К. Селецького до Митрополита Андрея Шептицького від 12 березня 1904 р. ЦДІАЛ України (Центр. держ. іст. архів України, м. Львів). Ф. 358. Оп. 1. Спр. 266. Арк. 99.

Лист о. К. Селецького до Митрополита Андрея Шептицького від 30 липня 1906 р. ЦДІАЛ України (Центр. держ. іст. архів України, м. Львів). Ф. 358. Оп. 2. Спр. 266. Арк. 95.

Лист о. К. Селецького до Митрополита Андрея Шептицького від 25 червня 1906 р. ЦДІАЛ України (Центр. держ. іст. архів України, м. Львів). Ф. 408. Оп. 1. Спр. 501. (Рукoпис оригінал).

Лист о. К. Селецького до Митрополита Шептицького 3/04/1907. ЦДІАЛ України (Центр. держ. іст. архів України, м. Львів). Ф. 408. Оп. 1. Спр. 501. С. 3.

Лист о. Кирила Селецького до посла Олександра Барвінського за 9.02.1897. Відділ рукописів ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України. Фонд Барвінського. Спр. 2319. Лист 2. Арк. 2–3.

Лист о. К. Селецького до Митрополита Шептицького 15/07/1909. ЦДІАЛ України (Центр. держ. іст. архів України, м. Львів). Ф. 358. Оп. 2. Спр. 266. С. 96.

Листи Софії Шептицької. 1940. Т. IV. С. 420. (Рукопис оригінал).

Лициняк В. Товариство «Захист ім. митрополита Андрея графа Шептицького для сиріт у Львові». Його початок і розвиток по кінець 1925 р. Богословія. Львів, 1926. С. 78–84.

Львівські Архиєпархіяльні Відомости. 1892. 12 мая. Ч. V. С. 72.

Монастирська хроніка, писана ієромонахом Теофаном, настоятелем монастиря в Скиті св. Андрея Студійського Уставу в Лужках. Музей народної архітектури та побуту у Львові – спадщина митрополита Андрея Шептицького : матеріали наук. конф. з нагоди 150-ліття від дня народження Митрополита Андрея Шептицького. Львів : Колесо, 2016. С. 289.

Пастирське послання Митрополита Андрея до Сестер служебниць. Жовква, 1906. С. 1–15.

Селецький К. Записки зъ паломництва до св. Землѣ, вôдбутого въ мѣсяци вересню 1906 р. Посланникъ. 1906. Ч. 19. С. 3–4; Ч. 20. С. 1–2; Ч. 21. С. 2; Ч. 22. С. 2–3; Ч. 23 і 24. С. 2–4.

Селецький К. Споминка із минувших літ. Посланник. 1900. Ч. 22. С. 4–5.

Товариство св. Йосифа Обручника. Нива. Львів, 1911. Ч. 16–17. С. 540–542.

Шептицька С. Молодість і покликання о. Романа Шептицького. Львів : Свічадо, 2009. С. 42–43.

Шептицький К. О. Митрополит Андрей і обновлення східньої чернечої традиції. Богословія. 1926. Т. ІV, кн. 1/2. С. 150–163.

Szeptyckyj A. La mission du monachisme dans la question de l’union des Eglises. Stoudion. 1 (1923). № 1. C. 10–12; № 2. С. 33–40.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-28

Номер

Розділ

Статті