ДУХОВНО-САКРАЛЬНІ ТА ЕТНОМЕНТАЛЬНІ ВИМІРИ ХУДОЖНЬОЇ МОВОТВОРЧОСТІ О.КИРИЛА СЕЛЕЦЬКОГО

Автор(и)

  • Марія Стецик Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Україна https://orcid.org/0000-0001-7161-0621

DOI:

https://doi.org/10.24919/2786-684X.1.2022.266316

Ключові слова:

національно-духовний поступ, фразеорефлекси, теоцентризм, дискурс, ідіостиль, говірка, сакральне, варіантність, церковнослов’янська мова

Анотація

Статтю присвячено оригінальній мовотворчості о. Кирила Селецького – душпастиря Української Греко-Католицької Церкви, письменника, просвітителя, громадського діяча, педагога, засновника двох чернечих згромаджень, «сіяча здорового зерна для свойого люду», ревного ісповідника  Христової віри та майстра живого й колоритного українського слова. Окреслено роль і місце о. Кирила в національно-духовному та просвітницькому поступі у когорті діячів греко-католицької церкви, які часто брали на себе відповідальну місію – формувати й розвивати самосвідомість й самототожність народу в умовах його бездержавності та суспільних і ментальних утисків. 

Зазначено, що художня мовотворчість о. К. Селецького слугує ілюстрацією для розуміння складного й часто суперечливого процесу становлення української літературної мови в Галичині, для пізнання тогочасної поліфонії говіркових слів, діалектичної взаємодії живої мовної стихії та церковнослов’яні на всіх рівнях. Говіркова варіантність багатьох лексем не лише колоритно увиразнює мовні партії персонажів, а й ілюструє еволюційні етапи розвитку наддністрянської гілки української мови. Проведено паралелі з мовотворчістю Василя Стефаника. Простежено, як у  різножанрових художніх та художньо-публіцистичних дискурсах К. Селецького церковнослов’янська мова трансформується в особливу дискурсивну й стилетвірну категорію, а численні церковнослов’янізми, граматично, лексично та фонетично адаптуючись до говіркової мовленнєвої стихії, експлікують наскрізну сакрально-дидактичну спрямованість. Зосереджено увагу на способах вербалізації наскрізного теоцентризму, що головно експлікується в багатій та різногранній ідіоматиці (фразеорефлексах).

Автор доходить висновку, що художні, богословсько-просвітницькі, повчальні (виразно моралізаторські) тексти насичені конфесійною лексикою, яка справляє враження своєрідного духовного кліше, все ж вони (тексти) у своїй основі залишаються українськими і не створюють жодних бар’єрів у процесі сприйняття, позаяк зберігають чітко артикульовану живомовну  основу.

Посилання

Біленька-Свистович Л., Рибак Н. Церковнослов’янська мова : підруч. зі словником для духов. навч. закл. Київ : Криниця, 2000. 335 с.

Вергун Т. О. Кирило Селецький. Богословія : науковий тримісячник. Рим, 1988. № 52.

Енциклопедичний словник символів культури України / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди ; заг. ред.: В. П. Коцур та ін. Вид. 5-те, допов. й виправ. Корсунь-Шевченківський : Вид. В. М. Гавриленко, 2015. 911 с.

Колодний А., Нічик В., Климов В. та ін. П. Могила: богослов, церковний і культурний діяч. Київ : Дніпро, 1997. 216 с.

Майданович Т. Духовний стиль української мови. Біленька-Свистович Л., Рибак Н. Церковнослов’янська мова : підруч. зі словником для духов. навч. закл. Київ : Криниця, 2000. С. 325–334.

Марко С. Отець Кирило Селецький – засновник перших активних чернечих Згромаджень в УГКЦ. Наукові записки УКУ. Серія: Богослов’я. 2018. Вип. 5. С. 116–117.

Митрополит Андрій Шептицький у документах радянських органів державної безпеки (1939–1944 рр.). Київ : Українська Видавнича Спілка, 2005. 480 с.

Огієнко І. І. (Митрополит Іларіон). Історія української літературної мови. Київ : Либідь, 1995. 296 с.

Преосв. єпископ Йосафат до всеч. духовенства. (З нагоди двадцятьп’ятьліття смерти Бл[аженної] п[ам’яті] о. пралата Кирила Селецького). Селецький К. Вибрані твори : у 2-х т. / упоряд. та ред. Ігор Розлуцький, с. Маркіяна (Василишин). Дрогобич : Коло, 2018. Т. 1. С. 7–14.

Розлуцький І. Сіяч здорового зерна для свойого люду. Селецький К. Вибрані твори : у 2-х т. / упоряд. та ред. Ігор Розлуцький, с. Маркіяна (Василишин). Дрогобич : Коло, 2018. Т. 1. С. 15–40.

Селецький К. Вибрані твори : у 2-х т. / упоряд. та ред. Ігор Розлуцький, с. Маркіяна (Василишин). Дрогобич : Коло, 2018. Т. 1. 608 с.

Стефаник В. С. Повне зібрання творів : у 3-х т. Київ : Вид-во АН УРСР, 1949–1954. Т. 2.

Стефаник В. С. Повне зібрання творів : у 3-х т. Київ : Вид-во АН УРСР, 1949–1954. Т. 3.

Стецик М. Ізмарагди мовостилю о. К. Селецького (від редактора). Селецький К. Вибрані твори : у 2-х т. / упоряд. та ред. Ігор Розлуцький, с. Маркіяна (Василишин). Дрогобич : Коло, 2018. Т. 1. С. 539–549.

Стецик М. Художня творчість о. Кирила Селецького в контексті духовно-просвітницьких та естетичних пошуків і мовно-ментальних викликів. Рідне слово в етнокультурному вимірі: збірник наукових праць. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Дрогобич : Посвіт, 2018. С. 141–151.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-28

Номер

Розділ

Статті