ІСТОРІЯ ЗАСНУВАННЯ ПЕРШИХ ЗАХОРОНОК ДЛЯ ДІТЕЙ УКРАЇНЦІВ У ГАЛИЧИНІ

Автор(и)

  • Анна Федорович Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (Дрогобич, Україна), Україна https://orcid.org/0000-0001-6289-5039

DOI:

https://doi.org/10.24919/2786-684X.1.2022.266317

Ключові слова:

дошкільна освіта Галичини, захоронки, духовенство, Кирило Селецький, жіночі товариства, УГКЦ

Анотація

У статі розкрито становище дошкільної освіти на етапі її зародження в Галичині кінця ХІХ ст.; зосереджено увагу на діяльності жіноцтва та духовенства у розвитку й організації перших дошкільних закладів для дітей українців; підкреслено роль Української греко-католицької церкви (УГКЦ) у підтриманні просвітництва русинів; акцентовано увагу на діяльності галицького священника Кирила Селецького, котрий першим втілив ідею відкриття захоронок для бідних дітей під проводом сестер-монахинь.

Відзначено вплив жіночих благодійних товариств на розбудову дошкільного виховання в Галичині. Освічені заможні жінки розуміли потребу виховання маленьких дітей та роль громади у цьому процесі. Тому свої зусилля спрямовували на навчання жінки-матері, а також займалися організацією захоронок, презентували програми дошкільного виховання, писали посібники, поширювали освітні методики, організовували вистави, концерти, забави.

Доведено важливість співпраці духівництва та жіноцтва щодо утримання сезонних і постійних дитячих закладів для опіки й виховання дітей. Завдяки цьому вдалося закласти основу для обґрунтування системи дошкільного виховання, що базувалася на народних виховних традиціях, принципах етнопедагогіки та враховувала тогочасні європейські тенденції. Зміст освіти для дітей передбачав формування культурно-гігієнічних навичок, трудових вмінь, господарсько-побутової праці, виховання малюків на принципах християнської моралі, навчання початкових математичних уявлень, співу, малювання, підготовку руки до письма та ін.

З одного боку, захоронки дбали про догляд та освіту бідних дітей, а з іншого – забезпечували збереження рідної мови та національної культури, що позитивно вплинуло на подальший розвиток дошкільного виховання в Україні.

Посилання

Артемова Л. Історія педагогіки України. Київ : Либідь, 2006. 424 с.

Боршовська О. 120 років Сестри Служебниці Непорочної Діви Марії займаються дошкільною освітою. CREDO : веб-сайт. 2013. URL: http://credo.pro/2013/05/83033 (дата звернення: 21.07.2021).

Вергун Т. Життєпис о. Кирила Селецького. Богословіє : науковий тримісячник. Рим, 1988. № 52. С. 125–196.

Івах С. Передумови освітньої діяльності представниць жіночого руху у контексті розвитку українського шкільництва Галичини (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.). Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка». 2018. Вип. 7/39. С. 85‒103.

Комар І. Навчально-виховні заклади УГКЦ як осередки духовно-морального виховання молодого покоління. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». 2012. Вип. 21. С. 32–40. URL: https://eprints.oa.edu.ua/2460/1/7.pdf (дата звернення: 04.08.2021).

Маслій Г. Специфіка функціонування жіночих навчальних закладів професійного спрямування в Західній Україні (кінець ХІХ – початок ХХ століть). Обрії. 2013. Вип. 2. С. 59–61.

Нагачевська З. Українське дошкілля в освітньому просторі Східної Галичини (кінець ХІХ ст. – 1939 р.) : монографія. Івано-Франківськ : НАІР, 2015. 254 с.

Пісоцька Л. Історичний аспект управління розвитком дошкільної освіти в Україні (кінець XIX – поч. XX ст.). Дошкільна освіта. 2004. № 3 (5). С. 14–20.

Розвиток народної освіти на Львівщині / ред. кол.: П.А. Котко, Г.О. Паперна та ін. Львів : [б.в.], 1957. 159 с.

Сапеляк А. Отець-прелат Кирило Селецький засновник монарших згромаджень. Львів : Галицька видавнича спілка, 2004. 116 с.

Федорович А. Зміст підготовки фахівців дошкільної освіти в Галичині на початку ХХ ст. Гірська школа Українських Карпат. 2019. Вип. 20. С. 67–73.

Щербяк Ю. Опікунська діяльність греко-католицької церкви кінця XIX ст. – 1939 р. Педагогічний альманах. Херсон, 2014. Вип. 21. С. 253–260.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-06

Номер

Розділ

Статті