http://shs.dspu.edu.ua/public/site/images/bibliografddpu/--1.jpg

Засновник: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.

Рік заснування: 2022.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Соціогуманітарні студії: Серія КВ № 25186–15126Р від 24.06.2022 р.

Мова видання: українська, англійська, польська.

Періодичність: 1 раз на рік.

Головний редактор Ігор Розлуцький – кандидат філологічних наук, доцент, директор бібліотеки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Редакційна колегія не обов’язково поділяє позицію, висловлену авторами у статтях, і не несе відповідальності за достовірність наведених даних та покликань.

Статті у виданні перевірені на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl. або антиплагіатного сервісу Unichek.

ISSN 2786-684X (Print)

ISSN 2786-6858 (Online)

Поточний номер

№ 1 (2022)
Опубліковано: 2022-10-28

Статті

Переглянути всі випуски